Archív kategorií: zadná hlava

Rozpažovanie na stroji v sede

V sede čelom k stroju s hrudníkom opretým o chrbtovú podložku stroja uchopte držadlá vpredu s rukami natiahnutými na úroveň ramien Držadlá ťahajte oblúkom čo najviac dozadu, lakte držťe vysoko a ruky paralelne s podlahou Vrátime držadlá späť do východiskovej pozície dopredu Používané svaly Primárne: zadná hlava deltového svalu. Sekundárne: stredná hlava deltového svalu, trapéz,… Čítať viac »

Prekríženie kladky za chrbtom

S palcami hore chopte držadlá pripevnené ku dvom horným kladkám. Stojte rovno s kladkami pred sebou. Pri prekrížení kladky u cvikov pre hruď máme kladky za sebou. Sťahujte ruky oblúkom dozadu a ľahko dole, pokiaľ nie sú ruky úaralelne s podlahou a ruky na úrovni ramien (telo tvorí písmeno T) Držadlá vrátime späť do východiskovej… Čítať viac »

Upažovanie s kladkami v predklone

Upažovanie s kladkami v predklone Uchopte držadlá pripevnené k dvom spodným kladkám. Postavte sa do stredu a ohnite sa v páse dopredu, chrbát majte rovno rovnobežne s podlahou. Zdvihnite ruky oblúkom hore až na úroveň ramien, aby sa laná kládky prekrížili Vráťte držadlá späť do východiskovej pozície, pravá ruka nech je priamo pred ľavým členkom… Čítať viac »

Upažovanie s jednoručkami v predklone

Upažovanie s jednoručkami v predklone Uchopte dve jednoručky, ruky majte spustené dole a predkloňte sa v páse dopredu tak, aby chrbtica bola rovná a hlava smerovala hore S dlaňami k sebe zdvihnite jednoručky na úroveň uší, lakte majte ľahko ohnuté Spúštajte jednoručky späť do východiskovej pozície Používané svaly Primárne: zadná hlava deltového svalu. Sekundárne: stredná… Čítať viac »