Upažovanie s jednoručkami v predklone

od autora: | 12. októbra 2016

Upažovanie s jednoručkami v predklone

upazovanie-s-jednoruckami-v-predklone

  1. Uchopte dve jednoručky, ruky majte spustené dole a predkloňte sa v páse dopredu tak, aby chrbtica bola rovná a hlava smerovala hore
  2. S dlaňami k sebe zdvihnite jednoručky na úroveň uší, lakte majte ľahko ohnuté
  3. Spúštajte jednoručky späť do východiskovej pozície

Používané svaly

Primárne: zadná hlava deltového svalu.

Sekundárne: stredná hlava deltového svalu, trapéz, sval rombický, sval podhrebeňový ( infraspinatus ), malý a veľký sval oblý.

Anatomický pohľad

Úchop: Spôsob, akým držíte jednoručky ovplyvňuje stupeň rotácie v ramennom kĺbe. Úchop s palcami dopredu umožňuje zapojenie strednej hlavy deltového svalu. Pri úchope s palcami dovnútra je zaťažovaná zadná hlava deltového svalu, pretože dochádza k vnútornej rotácii ramena a činnosť strednej hlavy deltového svalu je redukovaná.

Zaťaženie: Kvôli vplyvu gravitácie na jednoručky je zaťažený na začiatku pohybu menší a postupne sa pri zdvíhaní zväčšuje až na maximum.

Dráha pohybu: Keď budete pri zdvíhaní meniť dráhu pohybu, bude dochádzať ku zaťažovaniu rôznych častí deltového svalu. S rovným trupom paralelne s podlahou sa zaťažuje predovšetkým zadná hlava deltového svalu. Pri sklonení trupu ( hrudník rovný ) sa do pohybu zapojuje aj stredná hlava deltového svalu.