Prekríženie kladky za chrbtom

od autora: | 8. novembra 2016

prekrizenie-kladky-za-chrbtom

  1. S palcami hore chopte držadlá pripevnené ku dvom horným kladkám. Stojte rovno s kladkami pred sebou. Pri prekrížení kladky u cvikov pre hruď máme kladky za sebou.
  2. Sťahujte ruky oblúkom dozadu a ľahko dole, pokiaľ nie sú ruky úaralelne s podlahou a ruky na úrovni ramien (telo tvorí písmeno T)
  3. Držadlá vrátime späť do východiskovej pozície, pravá ruky nech je priamo pred ľavým ramenom a ľavá ruka pred pravým ramenom.

Používané svaly

Primárne: zadná hlava deltového svalu.

Sekundárne: stredná hlava deltového svalu, trapéz, sval rombický, sval podhrebeňový ( infraspinatus ), malý a veľký sval oblý.

Anatomický pohľad

Dráha pohybu: Aby bola zaťažená zadná hlava deltového svalu, ruky by sa mali pohybovať priamo dozadu a mierne dole, skoro paralelne s podlahou. Pokiaľ zdvíhate ruky oblúkom vyššie až nad ramená, zapojujú sa do pohybu tiež trapéz a stredná hlava deltového svalu.

Pozícia tela: Zadná hlava deltového svalu je najlepšie zaťažovaná, keď je trup rovný a neohýba sa ani príliš dopredu, ani dozadu.

Rozsah : Prekríženie rúk vo východiskovej pozícii umožňuje väčší rozsah pohybu a naťahovanie svalu, čo spôsobuje väčší zaťaženie zadnej hlavy deltového svalu.

Varianty

Prekríženie kladky za chrbtom s oporou: Tento cvik môžete precvičovať v sede alebo s stoji s hrudníkom opretým o opierku šikmej lavice alebo stoličky. Lavica ja umiestnená uprostred medzi kladkami. Môžete sedieť na lavici alebo stáť, predovšetkým musíte byť dostatočne vysoko, aby prekríženie bolo plynulé bez prekážok, buď na úrovni kladiek, alebo tesne nad hlavou. Tento spôsob toľko nezaťažuje bedrovú časť, takže sa môžete plne sústrediť na posilňovanie deltového svalu.