Bicepsový zdvih na stroji

od autora: | 20. októbra 2016

Bicepsový zdvih na stroji

bicepsovy-zdvih-na-stroji

Bicepsový zdvih na stroji

  1. Uchopte tyč podhmatom na šírku ramien, lakte položte na opierku a natiahnite ruky
  2. Ohýbaním lakťov zdvíhajte tyč smerom k sebe
  3. Tyč vráťte späť do východiskovej polohy

Používané svaly

Primárne: biceps.

Sekundárne: hlboký sval ramenný ( brachialis ), sval vretenný ( brachioradialis ), svaly pradlaktia.

Anatomický pohľad

Umiestnenie rúk: Široký úchop zaťažuje vnútornú časť bicepsu ( krátku hlavu ), zatiaľ čo pri užšom úchope pracuje vonkajšia časť bicepsov ( dlhá hlava ).

Úchop: Tyč so skosenými koncami nezaťažuje toľko zápästný kĺb.

Dráha pohybu: Záleží na typu stroja, ale položením rúk na šikmú opierku je zaťažovaná dolná časť bicepsu, zatiaľ čo použitie rovnej horizontálnej opierky sústredí záťaž na vrchol bicepsu v jeho strednej časti.

Rozsah pohybu: Na začiatku cviku je zaťažená dolná časť bicepsu, behom zdvíhania závažia sa ohnisko posúva na strednú časť bicepsu.

Zaťaženie: Na rozdiel od bicepsových zdvihov s činkou alebo jednoručkou, kde sa zaťaženie behom cviku mení, stroj umožňuje rovnomerné zaťaženie behom celého pohybu.

Varianty

Bicepsový zdvih na stroji s rovnou opierkou: Na rozdiel od šikmej opierky je dráha pohybu pri vodorovnej opierky zameraná na hornú časť bicepsu.

Bicepsový zdvih na stroji jednoručne: Precvičovanie cviku jednou rukou umožňuje lepšie zamerať ohnisko zaťaženia a izolovať sval.