Benchpress s úzkym úchopom

od autora: | 20. októbra 2016

Benchpress s úzkym úchopom

benchpress-s-uzkym-uchopom

Benchpress s úzkym úchopom

  1. Uchopte činku s úzkym úchopom (ruky asi 15 cm od seba) nadhmatom
  2. Pomaly spúšťajte činku dole a dotknite sa strednej časti hrudníka
  3. Zdvihnite činku priamo hore až do napnutia lakťov

Používané svaly

Primárne: triceps, veľký prsný sval.

Sekundárne: predná hlava deltového svalu.

Anatomický pohľad

Umiestnenie rúk: Aby ste zaťažili triceps, úchop musí byť užší než je šírka ramien.

Úchop: Pri úchope podhmatom je triceps tiež zaťažený, ale je nutné umiestniť ruky  ďalej od seba ( viď varianty ).

Dráha pohybu: Majte lakte blízko tela, aby ste zaťažovali triceps a nie hruď.

Rozsah pohybu: Aby zaťaženie tricepsu bolo maximálne, rozsah pohybu musí byť úplný až do napnutých lakťov.

Varianty

Benchpress s obráteným úchopom: Pri precvičovaní cviku s úchopom podhmatom a rukami ďalej od seba, než je šírka ramien, sú tiež zaťažované tricepsy.