Kladivový zdvih s jednoručkami

od autora: | 20. októbra 2016

Kladivový zdvih s jednoručkami

kladivovy-zdvih-s-jednoruckami

  1. Do každej ruky uchopte jednoručku dlaňami smerom dovnútra a palcami dopreu
  2. Zdvihnite jednu činku k ramenu s dlaňami stále dovnútra
  3. Spustite jednoručku do východiskovej polohy a cvik opakujte s druhou rukou

Používané svaly

Primárne: sval vretenný

Sekundárne: hlboký sval ramenný, extenzory a flexory predlaktia, biceps.

Anatomický pohľad

Úchop: Tento cvik vyžaduje neutrálny úchop s dlaňami dovnútra a palcami okolo tyče.

Rozsah pohybu: Aby zaťaženie predlaktia bolo čo najväčšie, majte zápästie vo vertikálnej polohe s palcom pri zdvíhaní jednoručky vztýčeným smerom hore.

Dráha pohybu: Aby ste zaťažili sval vretenný, zdvíhajte jednoručku radšej pred telom než po stranách.