Výpony v sede

od autora: | 19. novembra 2016

Výpony v sede

vypony-v-sede-cviky-na-nohy

Výpony v sede

  1. Prednú časť chodidiel postavte na plošinu, položte opierky stroja na spodnú časť stehien a spustite päty čo najnižšie
  2. Zdvihnutím päty čo najvyššie posuniete závažie hore
  3. Pomalým pohybom vracajte päty do východiskovej polohy

Používané svaly

Primárne: dvojhlavý sval lýtkový.

Sekundárne: šikmý sval lýtkový.

Anatomický pohľad

Pozícia chodidiel: Keď prsty smerujú dopredu ( chodidlá sú rovnobežné ), zaťažujete celý dvojhlavý sval lýtkový. Keď smerujú von ( špičky chodidiel od seba, päty ku sebe ), je zaťažená vnútorná hlava, zatiaľ čo s prstami dovnútra ( špičky chodidiel ku sebe, päty od seba ) pracuje hlavne vonkajšia hlava.

Umiestnenie chodidiel: Umiestnením chodidiel na šírku bokov je zaťažený celý dvojhlavý sval lýtkový. Pri širšom postoji pracuje vnútorná hlava, zatiaľ čo pri úzkom postoji vonkajšia hlava.

Pozícia tela: Umiestnite opierku tesne nad kolená, nie príliš vysoko na stehná. Pri pozícii v sede s flexiou v kolenných kĺboch je zaťažovaný dvojhlavý sval lýtkový a šikmý sval lýtkový.

 Rozsah pohybu: Aby ste zväčšili rozsah pohybu, snažte sa o čo najväčšie pretiahnutie s pätami v dolnej polohe a o čo najväčšie stlačenie s pätami hore.

Varianty

Výpon s činkou v sede: Cvik precvičujte v sede na lavici. Prsty nôh sú na bloku a činka je umiestnená na spodnej časti stehien.