Podrep na stroji

od autora: | 18. novembra 2016

Podrep na stroji

podrep-na-stroji-cviky-na-nohy

Podrep na stroji

  1. Oprite sa chrbtom o opierku stroja tak že rukami obíjmete podložky nad ramenami. postavte sa na podložku s chodidlami v šírke ramien
  2. Pomaly spúštajte závažie a kolená ohýnajte až do pravého uhlu
  3. Narovnaním nôh zdvíhajte závažie späť do východiskovej polohy

Používané svaly

Primárne: kvadricepsy.

Sekundárne: sedacie svaly, hamstringy, adduktory

Anatomický pohľad

Umiestnenie chodidiel: S chodidlami v šírke ramien bude posilňované celé telo. Pri širšej vzdialenosti chodidiel od seba budete zaťažovať vnútorný kvadriceps, adduktory a sval krajčírsky. S chodidlami blízko pri sebe sa ohnisko posúva na vonkajší kvadriceps ( vnútorný široký sval ) a abduktory (napínač stehenného zväzku  ).

Umiestnenie chodidiel: Palce by mali ukazovať rovnakým smerom ako stehno a koleno, čiže dopredu a mierne do strany. Keď umiestnite chodidlá na spodnú časť podložky ( blízko tela ), budete zaťažovať kvadriceps, zatiaľ čo pri umiestnení chodidiel na hornú časť zapojíte aj sedacie svaly a hamstringy.    

Dráha pohybu: Pri zdvíhaní závažia použite prednú časť chodidla a pri spúšťaní zdvihnite päty z podložky, zmenší sa tak záťaž na  a lepšie izolujete kvadriceps.

Pozícia tela: Chrbtica je počas cviku opretá rovno o opierku.

 Rozsah pohybu: Keď pri zdvíhaní závažia hore ukončíte pohyb tesne pred vystretím kolien, kvadricepsy budú neustále zaťažené.

Zaťaženie: Na rozdiel od podrepu s činkou máte u tohto cviku neustálu oporu chrbta. Okrem toho sú tu viac zaťažené kvadricepsy a menej sedacie svaly.