Tricepsové kliky na bradlách

od autora: | 20. októbra 2016

Tricepsové kliky na bradlách

tricepsove-kliky-na-bradlach

Tricepsové kliky na bradlách

  1. Uchopte tyče a zdvíhajte sa až do natiahnutých rúk
  2. Ohnite lakte a pomaly spúštajte telo, pokiaľ horné časti rúk nie sú paralelne s podlahou (trup majte stále rovno)
  3. Zdvihnite sa späť hore až do napnutia lakťov

Pre zacielenie na triceps dodržujte nasledujúce body:

  • nenakláňajte telo, os trupu udržujte kolmo k zemi (táto poloha tela prenáša inzenzitu na tricepsové svaly)
  • v hornej polohe svaly stlačte
  • pri pohybe nadol sa snažte ísť s lakťami nad úroveň ramien

Používané svaly

Primárne: triceps.

Sekundárne: hruď, predná hlava deltového svalu, svaly predlaktia.

Anatomický pohľad

Umiestnenie rúk: Pokiaľ zariadenie umožňuje výber úchopu, pri širokom úchope je zaťažovaný vnútorný triceps ( dlhá hlava ), zatiaľ čo pri úzkom úchope pracuje vonkajšia oblasť tricepsu (vonkajšia hlava).

Úchop: Pri štandardnom úchope s dlaňami ku sebe a palce dopredu sú zaťažované všetky tri hlavy tricepsu, s väčším dôrazom na jeho vnútornú časť. Obrátením úchopu ( dlane od seba a palce dozadu  ) sa ohnisko zaťaženia posúva na vonkajšiu časť tricepsu.

Dráha pohybu: S lakťami pri tele umožníte lepšiu izoláciu svalu. S lakťami od tela zapojujete aj prsné svaly.

Rozsah pohybu: Aby ste čo najviac izolovali triceps, ku pohybu smie dochádzať iba v lakťoch, takže sa snažte obmedziť pohyb v ramenách.

Pozícia tela: Aby ste zaťažovali predovšetkým tricepsy, telo majte rovné. Keď je telo predklonené, začínajú pracovať aj prsné svaly.  

Zaťaženie: Zaťaženie je tu dané vašou telesnou váhou a nedá sa tak príliš upravovať. Môžete však zaťaženie zvýšiť pridaním pásu okolo bokov.

Varianty

Tricepsové kliky na stroji: Precvičovaním cviku v sede na tricepsovom stroji s možnosťou úprav zaťažení umožňuje lepšie izolovať sval a sústrediť úsilie na tricepsy. Všetky zmienené tipy cvikov pre zhyb na paralelných tyčiach sa dajú aplikovať aj na túto variantu na stroji.

Kliky na bradlách na hrudník