Tricepsový kick back v predklone

od autora: | 20. októbra 2016

Tricepsový kick back v predklone

tricepsovy-kick-back-v-predklone

Tricepsový kick back v predklone

  1. Uchopte jednoručku, ohnie sa vpáse a stabilizujte trup položením voľnej ruky na lavičku alebo koleno
  2. Cvik začnite s nadlaktím rovnobežne s podlahou a lakťom zvierajúcim pravý uhol
  3. Zdvihnite jednoručku hore a narovnajte ruku až do napnutých lakťov

tricepsovy-kick-back-v-predklone-arnold-schwarzenegger

 

Používané svaly

Primárne: triceps.

Sekundárne: zadná hlava deltového svalu, široký chrbtový sval.

Anatomický pohľad

Úchop: Pri neutrálnom úchope ( palce dopredu ) pracujú všetky časti tricepsu. Otáčanie jednoručky tak, aby dlaň smerovala hore, spôsobuje zaťaženie vonkajšej hlavy.

Dráha pohybu: Majte nadlaktie paralelne s podlahou a lakeť blízko tela.

Rozsah pohybu: Aby ste izolovali triceps, pohyb by mal byť iba v lakti a rameno by malo ostať nehybné.

Zaťaženie: Kvôli  vplyvu gravitácie sa zaťaženie mení a zväčšuje sa pri zdvíhaní jednoručky.

Pozícia tela: Trup by mal byť takmer paralelne s podlahou. Pokiaľ stojíte príliš rovno, nie je možné cvik precvičovať efektívne.

Varianty

Kickback s kladkou: Tento cvik je možné precvičovať pomocou držadla pripevneného k spodnej kladke. Na rozdiel od cviku s jednoručkou, kde sa zaťaženie počas cviku mení, kladka umožňuje rovnomerné zaťaženie počas celého pohybu.