Klopenie zápästia s veľkou činkou nadhmatom

od autora: | 20. októbra 2016

Klopenie zápästia s veľkou činkou nadhmatom

klopenie-zapastia-s-velkou-cinkou-nadhmatom

Klopenie zápästia s veľkou činkou nadhmatom

  1. Sadnite si na okraj lavice a uchopte činku nadhmatom na šírku ramien, predlaktie položte na stehná
  2. Ohnutím zápästia spustite činku dole k podlahe
  3. Zdvihnite činku hore pomocou pohybu zápästia

Používané svaly

Primárne: extenzory predlaktia.

Sekundárne: flexory a extenzory prstov.

Anatomický pohľad

Umiestnenie rúk: Ideálny je úchop na šírku ramien alebo užší. Ruky by mali byť v línii s predlaktiami.

Úchop: Tento cvik vyžaduje úchop nadhmatom s dlaňami smerom dole a palcami okolo tyče.

Dráha pohybu: Keď zmeníte polohu predlaktia vo vzťahu ku podlahe, zmení sa aj zaťaženie a ohnisko cviku. Zaťaženie je maximálne na začiatku cviku a zmenšuje sa pri zdvíhaní činky, keď sú predlaktia paralelne s podlahou. Keď sú predlaktia šikmo ku podlahe, lakte sú vyššie než zápästie, zaťaženie je minimálne a zväčšuje sa pri zdvíhaní činky. Táto druhá metóda je efektívnejšia pre maximálnu kontrakciu predlaktia.  

Rozsah pohybu: Využite celý rozsah pohybu, aby napätie svalu bolo maximálne.

Pozícia tela: Predlaktia môžu byť v štyroch rôznych polohách:

  1. Medzi nohami položené na lavici.
  2. Na hornej časti stehien pri cvičení v sede.
  3. Na šikmej opierke.
  4. Paralelne s podlahou ( nepodoprené ) v pozícii postojačky.

Varianty

Klopenie zápästia s veľkou činkou podhmatom

Klopenie zápästia s jednoručkou nadhmatom: Tento cvik môžete precvičovať striedavo jednou a druhou rukou s jednoručkou.

Klopenie zápästia nadhmatom s jednoručkou na šikmej lavici: Cvik precvičujte s predlaktiami položenými na šikmej opierke lavice.