Klopenie zápästia s veľkou činkou podhmatom

od autora: | 20. októbra 2016

Klopenie zápästia s nadhmatom

klopenie-zapastia-s-velkou-cinkou-podhmatom

Klopenie zápästia s veľkou činkou podhmatom

  1. Sadnite si na okraj lavice a uchopte činku podhmatom na šírku ramien, predlaktie položte na stehná
  2. Ohnutím zápästia spustite činku dole k podlahe
  3. Zdvihnite činku hore pomocou pohybu zápästia

 klopenie-zapastia-s-velkou-cinkou-podhmatom-2

Používané svaly

Primárne: flexory predlaktia.

Sekundárne: flexory prstov.

Anatomický pohľad

Umiestnenie rúk: Ideálne je umiestnenie rúk na šírku ramien alebo trochu užší. Ruky by mali byť v línii s predlaktím, aby ste zamedzili zbytočnému zaťaženiu zápästného kĺbu.

Úchop: Tento cvik vyžaduje úchop podhmatom s dlaňami smerom hore. Palce môžu byť umiestnené pod alebo nad tyčou, záleží na osobných preferenciách. Jedinou výhodou „ bezpalcového “ úchopu je možnosť spustiť činku nižšie a zväčšiť tak rozsah pohybu.

Rozsah pohybu: Pri opakovaní nechajte činku pri pohybe dole skĺznuť po prstoch, zväčšíte tak rozsah pohybu. Keď klopíte tyč hore, flexory prstov pracujú pri pohybe tyče cez prsty a flexory predlaktia pri zdvíhaní zápästia hore. Pretože flexory prstov tvoria podstatnú časť svalu predlaktia, je toto rozšírené opakovanie efektívnejšie pre tvorbu svalovej hmoty predlaktia.

Dráha pohybu: Keď zmeníte polohu predlaktia vo vzťahu ku podlahe, zmení sa aj zaťaženie a ohnisko cviku. Zaťaženie je maximálne na začiatku cviku a zmenšuje sa pri zdvíhaní činky, keď sú predlaktia paralelne s podlahou. Keď sú predlaktia šikmo ku podlahe, lakte sú vyššie než zápästie, zaťaženie je minimálne a zväčšuje sa pri zdvíhaní činky. Táto druhá metóda je efektívnejšia pre maximálnu kontrakciu predlaktia.

Pozícia tela: Predlaktia môžu byť v troch rôznych polohách:

  1. Medzi nohami položené na lavici.
  2. Na hornej časti stehien pri cvičení v sede.
  3. na šikmej opierke.

Varianty

Klopenie zápästia s veľkou činkou nadhmatom

Klopenie zápästia s jednoručkou nadhmatom: Tento cvik môžete tiež precvičovať striedavo s jednou a druhou rukou s jednoručkou.

Klopenie zápästia na lavici: Cvik precvičujte s predlaktiami položenými na šikmej lavici.