Prekríženie s kladkou

od autora: | 17. novembra 2016

Prekríženie s kladkou

prekrizenie-s-kladkou-cviky-na-hrudnik

  1. Postavte sa rovno a uchopte držadlá hornej kladky
  2. Pritiahnite držadlá dole cez pás tak aby sa ruky pred pásom dotýkali, lakte majte zľahka ohnuté
  3. Pomaly vracajte ruky späť do vcýhodiskovej polohy na úroveň ramien

Použité svaly

Primárne: dolná časť veľkého prsného svalu ( sternálná hlava ).

Sekundárne: tricepsy, predná hlava deltového svalu.

Anatomický pohľad

Dráha pohybu: Trup by mal byť rovný alebo zľahka predklonený v pase. Úroveň, v ktorej sa ruky stretávajú, určuje ohnisko zaťaženia svalu. Nízka dráha pohybu, pri ktorej sa ruky stretávajú na úrovni bokov alebo pasu, zaťažuje najspodnejšie vlákna prsného svalu. Vysoká dráha pohybu, pri ktorej sa ruky stretávajú na úrovni hrudníku, zaťažuje strednú časť prsných svalov.

Rozsah pohybu: Prekrížením rúk na úrovni pasu zväčšuje rozsah pohybu a zaťažuje vnútornú strednú časť prsných svalov. Keď predĺžite dráhu pohybu až nad úroveň ramien alebo do konca hlavy, umožníte tým väčšie natiahnutie svalu, ale zároveň zbytočne zaťažíte ramenný kĺb.

Varianty

Prekríženie v sede: Novšie stroje umožňujú precvičovať tento cvik v sede s oporou chrbta.