Rozpažovanie s kladkou v stoji zospodu

od autora: | 16. novembra 2016

Rozpažovanie s kladkou v stoji zospodu

rozpazovanie-s-kladkou-v-stoji-zospodu

  1. Uchopte držadlá spodných kládok a postavte sa rovno
  2. Zdvihnite obe ruky predným oblúkom hore až na úroveň hlavy
  3. S napnutými lakťami spustite ruky späť do výchpdiskovej polohy

Použité svaly

Primárne: horná časť veľkého prsného svalu.

Sekundárne: predná hlava deltového svalu.

Anatomický pohľad

Dráha pohybu: Postavte sa tak, aby kladky boli vo východiskovej polohe mierne za vami, docielite tak najlepšieho zaťaženia svalu.

Varianty

Rozpaženie s kladkou na šikmej lavici: Tento cvik precvičujte v ľahu na šikmej lavici, aby ste boli uprostred medzi kladkami. Precvičujte cvik rovnako ako pri rozpažovaní s jednoručkami na šikmej lavici ( cvik popísaný vyššie ).