Upažovanie na stroji

od autora: | 21. októbra 2016

upazovanie-na-stroji-s-kladkou-v-sede-cviky-na-ramena

Upažovanie na stroji (upažovanie s kladkou v sede)

  1. Na lavičke stroja v sede s lakťami proti podložkám uchopte držadlá
  2. Lakte zdvihnite na úroveň ramien, horná ruka rovnobežné s podlahou
  3. Lakte spúštajte späť do východiskovej pozície

Používané svaly

Primárne: stredná hlava deltového svalu.

Sekundárne: predná a zadná hlava deltového svalu, trapéz, sval nadhrebeňový ( supraspinatus ).

Anatomický pohľad

Rozsah pohybu: Stroj umožňuje rovnomerné zaťaženie behom celého pohybu. Na začiatku pohybu sa zapojuje aj sval nadhrebeňový ( supraspinatus ), a pokiaľ sú lakte zdvihnuté nad úroveň ramien, zapojuje sa aj sval trapézový.

Úchop: Pri úchope s dlaňami dole dochádza ku vnútornej rotácii ramena a zaťažuje postranný deltový sval. Pri úchope s dlaňami ku sebe alebo s dlaňami hore dochádza ku vonkajšej rotácii ramena a ku zaťažovaniu prednej hlavy deltového svalu. Zmeny v rotácii ramien prebiehajú ľahšie , keď pritlačíte lakte k podložkám bez uchopenia držadiel stroja.

Dráha pohybu: Keď budete pri zdvíhaní meniť dráhu pohybu, bude dochádzať ku zaťažovaniu rôznych častí deltového svalu. Pri zdvíhaní laktí priamo do strany posilníte strednú hlavu deltového svalu. Keď položíte lakte na prednú časť podložky, bude pri zdvíhaní zaťažená predná hlava deltového svalu