Predpažovanie s kladkou

od autora: | 20. októbra 2016

predpazovanie-s-kladkou-cviky-na-ramena

  1. Jednou rukoi s dlaňou smerom dole uchopte držadlo pripevnené k spodnej kladke
  2. Chbtom ku kladkovému zariadenie zdvihnite držadlo oblúkom hore až na úroveň ramien s napnutým lakťom
  3. Držadlo spustite späť do východiskovej polohy

Používané svaly

Primárne: predná hlava deltového svalu.

Sekundárne: stredná hlava deltového svalu, trapéz, horná časť prsných svalov.

Anatomický pohľad

Úchop: Úchop nadhmatom zaťažuje predné a stredné hlavy deltového svalu.