Priťahovanie na stroji

od autora: | 18. novembra 2016

Priťahovanie na stroji

pritahovanie-na-stroji-cviky-na-chrbat

Priťahovanie na stroji

  1. Držadlá stroja uchopte natiahnutím rúk a trup oprite o hrudnú opierku
  2. Držadlá pr´tahujte k hornej časti brucha, chrbtica nech je rovno
  3. Závažie vráťte späť do výchpodiskovej polohy

Používané svaly

Primárne: široký chrbtový sval.

Sekundárne: trapéz, rombický sval, zadná hlava deltového svalu.

Anatomický pohľad

Umiestnenie rúk: Umiestnením rúk ďalej od seba zaťažíme vonkajšiu časť širokého chrbtového svalu, pri užšom držaní dôjde k izolácii vnútorných častí širokého chrbtového svalu.

Úchop: Pri úchope nadhmatom sú zaťažené horné a vonkajšie časti širokého chrbtového svalu, pri neutrálnom úchope ( palce smerom nahor ) je ohnisko zaťaženia v centrálnej časti chrbta a pri  úchope podhmatom pracujú dolné časti širokého chrbtového svalu. Pri prechode od úchopu nadhmatom cez úchop neutrálny až po úchop podhmatom sa lakte pohybujú bližšie k telu.

Dráha pohybu: Priťahovaním držadla smerom k hrudi sú zaťažované horné časti širokého chrbtového svalu a trapéz, zatiaľ čo pri priťahovaní smerom k bruchu sú zaťažované dolné časti širokého chrbtového svalu. Upravuje si teda výšku sedadla tak, aby ste zmenili dráhu pohybu. Posunutím sedadla vyššie získate nízku dráhu pohybu, znížením sedadla docielite vysoké dráhy pohybu.

Rozsah pohybu: Priťahujte lakte čo najďalej a stláčajte lopatky ku sebe, aby ste zväčšili kontrakciu svalu.

Pozícia tela: Stabilizovaním trupu o opierku sa zmenší zaťaženie chrbtice.