Príťahy v predklone s jednoručkou

od autora: | 11. októbra 2016

Príťahy v predklone s jednoručkou

CIEĽ: latissimy

pritahy-v-predklone-s-jednoruckou-cviky-na-chrbat

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

 

Príťahy v predklone s jednoručkou

  1. Jednoručku priťahujte dlaňou smerom k sebe. Druhú ruku a koleno položte na lavicu tak aby chrbtica bola rovná a paralelne s podlahou
  2. Jednoručku priťahujte vertikálne hore podzĺž trupu, zdvíhajte pritom lakeť čo najvyššie
  3. Spustite jednoručku späť do východiskovej polohy

Používané svaly

Primárne: široký chrbtový sval.

Sekundárne: vzpriamovače chrbtice, trapéz, rombický sval, zadná hlava deltového svalu, biceps.

Anatomický pohľad

Úchop: Najefektívnejší je neutrálny úchop s jednoručkami paralelne s trupom. Pri pronancii alebo supinancii predlaktia ( pretočenie dlane s činkou dozadu alebo dopredu  ) by ste jednoručkou narážali do trupu.

Dráha pohybu: Priťahovaním jednoručky k hrudi je zaťažovaná horná časť širokého chrbtového svalu a dolná časť trapézu. Pri zdvíhaní jednoručky ku bruchu je zaťažovaná dolná časť širokého chrbtového svalu.

Rozsah pohybu: Zväčšite rozsah pohybu pretiahnutím širokého chrbtového svalu na začiatku pohybu a zdvihnutím lakte čo najvyššie.

Pozícia tela: Opieraním o lavicu nedochádza ku takej záťaži chrbtice.