Sťahovanie hornej kladky pred hlavu s úzkym úchopom

od autora: | 18. novembra 2016

Sťahovanie hornej kladky pred hlavu s úzkym úchopom

stahovanie-hornej-kladky-pred-hlavu-s-uzkym-uchopom-cviky-na-chrbat

Sťahovanie hornej kladky pred hlavu s úzkym úchopom

  1. Uchopte tyč podhmatom s rukami 15 až 30 cm od seba
  2. Sťahujte tyč dole k hornej časti hrudi a stláčajte široký sval chrbta
  3. Vracajte tyč späť do východiskovej polohy

Používané svaly

Primárne: široký chrbtový sval ( vnútorná časť ).

Sekundárne: dolná časť trapézu, rombický sval, zadná hlava deltového svalu, biceps.

Anatomický pohľad

Umiestnenie rúk: Čím bližšie sú ruky pri sebe, tým ďalej sa ohnisko posúva na vnútornú časť širokého chrbtového svalu a vytvára sa tak šírka a hĺbka strednej časti chrbta.

Úchop: Pri sťahovaní s úzkym úchopom sa používa viac natiahnutie ramena pred priťahovaním. Ruky sa pohybujú dole a dozadu, čo zaťažuje vnútorné časti širokého chrbtového svalu.

Dráha pohybu: Zaklonením trupu dozadu o 30° zlepšíte dráhu pohybu a umožníte lepšiu izolovanosť svalu. Nazakláňajte sa však príliš a nesnažte sa sťahovať závažie švihom.

Rozsah pohybu: Pretiahnite svali čo najviac v hornej pozícii a pohybom laktí dole a dozadu ich stlačte k sebe v dolnej polohe.