Krčenie ramien s obojručnou činkou

od autora: | 18. novembra 2016

Krčenie ramien s obojručnou činkou

krcenie-ramien-s-obojrucnou-cinkou-cviky-na-chrbat

Krčenie ramien s obojručnou činkou

  1. Uchopte činku nadhmatom v šírke ramien, ruky majte spustené pred stehná
  2. Ramená zdvíhajte čo najvyššie, činka ide vertikálne nahor, ruky neohýbajte
  3. Pomaly spúštajte činku do východiskovej polohy, čím preťahujete trapézové svaly

Pred zdvíhaním sa nadýchnite, pri spúštaní vydychujte

Používané svaly

Primárne: trapéz ( horné a stredné vlákna ).

Sekundárne: zdvíhač lopatky, deltový sval, vzpriamovače chrbtice, predlaktie.

Anatomický pohľad

Umiestnenie rúk: Úchop v šírke ramien alebo užší zaťažuje trapézový sval. Širší úchop zaťažuje tiež sval deltový.  

Dráha pohybu: Činku zdvíhajte priamo hore a dole a neotáčajte s ramenami.

Pozícia tela: Pri precvičovaní cviku v stoji vzpriamenom je sval zaťažovaný centrálne. Pri ľahkom zaklopení trupu sa behom cviku zaťažuje horná časť trapézu na krku, zatiaľ čo pri ľahkom predklonení je zaťažovaná stredná časť svalu za ramenami.

Rozsah pohybu: Čím vyššie zdvíhame činku, tým viac bude trapéz zaťažovaný.