Upažovanie s kladkou v stoji

od autora: | 21. októbra 2016

upazovanie-s-kladkou-v-stoji-cviky-na-ramena

Upažovanie s kladkou v stoji

  1. Jednou rukou uchopte držadlo pripevnené k spodnej kladke
  2. Zdvíhajte ruku oblúkom do strany a hore až na úroveň ramien, lakeť majte napnutý
  3. Spúštajte držadlo späť do východiskovej polohy k pásu

Používané svaly

Primárne: stredná hlava deltového svalu.

Sekundárne: predná a zadná hlava deltového svalu, trapéz, sval nadhrebeňový ( supraspinatus ).

Anatomický pohľad

Rozsah pohybu: Keď ukončíte pohyb smerom hore na úrovni ramien, udržujte strednú hlavu deltového svalu neustále napnutú. Keď však zdvihnete držadlo vyššie, prácu preberá sval trapézový. Behom prvých 30 stupňov pohybu sa vedľa strednej hlavy deltového svalu zapojuje aj sval nadhrebeňový ( supraspinatus ). Pokiaľ budete cvik opakovať od prednej časti opačného stehna, zväčšíte rozsah pohybu predĺžením počiatočnej fázy.

Dráha pohybu: Najlepšieho zaťaženia strednej hlavy deltového svalu docielite zdvíhaním ruky priamo do strany. Pokiaľ začnete vykonávať upažovanie pred telom, aktivuje sa predná hlava deltového svalu, pokiaľ za telom, aktivuje sa zadná hlava deltového svalu.

Zaťaženie: Na rozdiel od upažovania s jednoručkami, kde sa zaťaženie svalu behom pohybu mení, kladka umožňuje rovnomerné zaťaženie.