Rotátory – vonkajšia rotácia

od autora: | 8. novembra 2016

rotatory-vonkajsia-rotacia-cviky-na-ramena

  1. V stoji podrĺž kladka upravenej do výšky pásu ochopte držadlo vonkajšou rukou s palcom smerom hore
  2. Držadlo ťahajte vonkajčím oblúkom od tela, predlaktie majte paralelne s podlahou a druhý lakeť pevnej zapretý o pás
  3. Pomaly vracajte držadlo späť do východiskovej polohy

Používané svaly

Primárne: sval podhrebeňový ( infraspinatus ), malý sval oblý.

Sekundárne: zadná hlava deltového svalu.

Anatomický pohľad

Dráha pohybu: Behom tohto pohybu dochádza k vonkajšej rotácii v ramennom kĺbe, ktorá je spôsobená spoločnou činnosťou podhrebeňového svalu a malého oblého svalu. Ruka sa pohybuje po horizontálnom oblúku a predlaktie je paralelne s podlahou. Horná ruka je vertikálne a lakeť pevne zapretá o bok.

Rozsah: Ruka sa pohybuje po oblúku 90°, podobne ako ručička hodín medzi 10. a 2. hodinou.

Zaťaženie: Tento cvik nie je možné precvičovať v stoji s jednoručkou, pretože gravitácia nepôsobí na rotátor.