Bočné skracovačky s kladkou

od autora: | 18. novembra 2016

Bočné skracovačky s kladkou

bocne-skracovacky-s-kladkou-cviky-na-brucho

Bočné skracovačky s kladkou

  1. Uchopte držadlo hornej kladky
  2. Ruku priťahujte dole smerom k protiľahlému kolenu
  3. Pomaly  sa vracajte do východiskovej polohy

Používané svaly

Primárne: šikmé brušné svaly, pílovitý sval predný.

Sekundárne: priamy brušný sval.

Anatomický pohľad

Pozícia rúk: Držadlo uchopte nad alebo vedľa hlavy.

Pozícia chodidiel: Cvik môžete precvičovať v stoji, v sede alebo s kľaku.

Pozícia tela: Cvik je možné precvičovať čelom alebo chrbtom ku zariadeniu, záleží na osobných preferenciách.

 Rozsah pohybu: Trup by sa mal pohybovať z pozície vzpriamenej do polohy takmer paralelne s podlahou.

Zaťaženie: Upravením závažia meňte zaťaženie.