Úklon s jednoručkou

od autora: | 18. novembra 2016

Úklon s jednoručkou

uklon-s-jednoruckou-cviky-na-brucho

Úklon s jednoručkou

  1. Stojte vzpiramete a uchopte jednoručku do ľavej ruky, pravú ruku majte za hlavou
  2. Trup ohnite doľava a spustite jednoručku ku kolenu
  3. Narovnaním trupu sa sťahujú pravé šikmé brušné svaly

Používané svaly

Primárne: šikmé brušné svaly, pílovitý sval predný.

Sekundárne: priamy brušný sval, štvorhranný sval bedrový.

Anatomický pohľad

Pozícia rúk: Jednoručky držte v natiahnutej ruke pozdĺž tela a druhú ruku dajte za hlavu.

Pozícia chodidiel: Chodidlá sú v šírke bokov.

Pozícia tela: Pri úklone doprava pracujú ľavé šikmé brušné svaly a naopak.

 Rozsah pohybu: Trup by sa mal ohýbať do uhla 45° alebo pokiaľ jednoručka nedosiahne úrovne kolena.

Dráha pohybu: Trupom hýbte priamo do strany, nenakláňajte sa dopredu ani dozadu.

Zaťaženie: K tomuto cviku nepoužívajte ťažkú jednoručku. S prehnane vyvinutými šikmými brušnými svalmi by pás vyzeral príliš objemne.