Rotátory – vnútorná rotácia

od autora: | 8. novembra 2016

rotatory-vnutorna-rotacia-cviky-na-ramena

  1. V stoji pozdĺž kladky upravenej do výšky pásu ochopte držadlo dlaňou s palcom smerom hore
  2. Držadlo ťahajte dovnútra pred telom, predlaktie majte paralélne s podlahou a lakeť pevne zapretý o bok
  3. Pomaly vracajte držadlo do východiskovej polohy

Používané svaly

Primárne: sval podlopatkový ( subscapularis ).

Sekundárne: veľký prsný sval.

Anatomický pohľad

Dráha pohybu: Behom tohto pohybu dochádza ku vnútornej rotácie v ramennom kĺbe vplyvom činnosti svalu podlopatkového. Ruka sa pohybuje po horizontálnom oblúku pred trupom a predlaktie zostáva paralelne s podlahou. Lakeť a horná ruka sú pevne zapreté o bok.

Rozsah: Ruka sa pohybuje po 90° oblúku, podobne ako ručička hodín medzi 10. a 2. hodinou.

Zaťaženie: Tento cvik sa nedá precvičovať v stoji s jednoručkou, pretože gravitácia nepôsobí na rotátor.