Skracovačky na stroji

od autora: | 18. novembra 2016

Skracovačky na stroji

skracovacky-na-stroji-cviky-na-brucho

  1. Sadnite si na sedadlo, uchopte držadlá a dajte chodidlá pod valčeky stroja
  2. Stiahnite brušné svaly a pritiahnite trup ku kolenám
  3. Vracajte sa do východiskovej polohy

Používané svaly

Primárne: priamy brušný sval.

Sekundárne: šikmé brušné svaly, pílovitý sval predný.

Anatomický pohľad

Pozícia rúk: V závislosti od typu stroja môžete uchopiť držadla po stranách hlavy alebo môžu byť ruky jednoducho položené na hrudnej podložke stroja.

Pozícia chodidiel: Opäť v závislosti od typu stroja chodidlá môžete dať za členkové opierky alebo ich nechať na zemi.

Pozícia tela: Na niektorých strojoch poskytujú záťaž držadlá, zatiaľ čo na ďalších môže ako záťaž slúžiť hrudníková opierka.

Rozsah pohybu: Trup by sa mal pohybovať za vzpriamenej polohy do pozície takmer paralelne s podlahou.

Zaťaženie: V závislosti od typu stroja pohybujte závažím buď pomocou držadiel, alebo hrudníkovej opierky. Prispôsobte záťaž svojim možnostiam.