Skracovačky s lanom

Skracovačky s lanom Kľaknite si na podlahu pod hronú kladku a uchopte lano oboma rukami za hlavou Pritiahnite závažie dole, ohnite sa v páse a zaguľatte trup Vracajte sa do východiskovej polohy Používané svaly Primárne: priamy brušný sval. Sekundárne: šikmé brušné svaly, pílovitý sval predný. Anatomický pohľad Pozícia rúk: Lano môžete držať za hlavou, po… Čítať viac »

Kliky na bradlách na hrudník

Kliky na bradlách na hrudník Kliky na bradlách na hrudník Uchopte tyče aby telo viselo dole a lakte boli napnuté Pomaly ohýbajte lakte a spúštajte trup dole pokiaľ nadlakte nie je paralelne s podlahou (trup majte stále rovno) Zdvihnite sa späť hore až do napnutia lakťov Pre zacielenie na hrudník dodržujte nasledujúce body: majte nohy… Čítať viac »

Prekríženie s kladkou

Prekríženie s kladkou Postavte sa rovno a uchopte držadlá hornej kladky Pritiahnite držadlá dole cez pás tak aby sa ruky pred pásom dotýkali, lakte majte zľahka ohnuté Pomaly vracajte ruky späť do vcýhodiskovej polohy na úroveň ramien Použité svaly Primárne: dolná časť veľkého prsného svalu ( sternálná hlava ). Sekundárne: tricepsy, predná hlava deltového svalu.… Čítať viac »

Rozpažovanie s jednoručkami hlavou dole

Rozpažovanie s jednoručkami hlavou dole V ľahu na lavičke hlavou dole uchopte priamo nad hrudníkom jednoručky dlaňami k sebe Spustite jednoručky do strany a počas pohybu zľahka ohnite lakte Zdvihnite jednoručky späť do východiskovej polohy Použité svaly Primárne: dolná časť veľkého prsného svalu ( sternálna hlava ). Sekundárne: tricepsy, predná hlava deltového svalu. Anatomický pohľad… Čítať viac »

Rozpažovanie na stroji na hrudník

Rozpažovanie na stroji na hrudník   Uchopte vertikálne držadlá, lakte majte zľahka ohnuté Držadlá pritiahnite k sebe tak aby sa stretli pred hrudníkom Vrátte ruky späť do východiskovej polohy, lakte pritom majte stále hore Použité svaly Primárne: veľký prsný sval. Sekundárne: predná hlava deltového svalu. Anatomický pohľad Úchop: Pri rozpažovaní je najefektívnejší úchop s dlaňami ku… Čítať viac »

Rozpažovanie s kladkou v stoji zospodu

Rozpažovanie s kladkou v stoji zospodu Uchopte držadlá spodných kládok a postavte sa rovno Zdvihnite obe ruky predným oblúkom hore až na úroveň hlavy S napnutými lakťami spustite ruky späť do výchpdiskovej polohy Použité svaly Primárne: horná časť veľkého prsného svalu. Sekundárne: predná hlava deltového svalu. Anatomický pohľad Dráha pohybu: Postavte sa tak, aby kladky… Čítať viac »

Rozpažovanie s jednoručkami na šikmej lavičke

Rozpažovanie s jednoručkami na šikmej lavičke   V sede na šikmej lavičke uchopte jeednoručky s dlaňami ku sebe priamo nad hrudníkom, lakte majte napnuté Spustite jednoručky do strany až na úroveň hrudníku a pritom zľahka ohýbajte lakte Zdvihnite jednoručky spúť do východiskovej polohy Použité svaly Primárne: horná časť veľkého prsného svalu. Sekundárne: predná hlava deltového… Čítať viac »

Tlak s jednoručkami na šikmej lavičke

Tlak s jednoručkami na šikmej lavičke V sede na šikmej lavičke uchopte jednoručky na úrovni hrudníku dlaňami k sebe Jednoručky tlačte hore až do napnutia lakťov Spustite jednoručky späť k hornej časti hrudníku Použité svaly Primárne: horná časť veľkého prsného svalu. Sekundárne: predná hlava deltového svalu, triceps. Anatomický pohľad Dráha pohybu: Dráha pohybu je určená… Čítať viac »

Upažovanie s jednoručkou v úklone

Ľahnite si na lavičku na bok tak aby trup zvieral s lavicou uhol približne 45° a bol podopieraný spodnou rokou Jednoručku uchopte nadhmatom a zdvihnite ju hore do výšky hlavy, lakeť majte stále napnutý Jednoručku spustite späť do východiskovej pozície k pásu Používané svaly Primárne: sval nadhrebeňový ( supraspinatus ). Sekundárne: stredná a predná hlava deltového… Čítať viac »

Rotátory – vnútorná rotácia

V stoji pozdĺž kladky upravenej do výšky pásu ochopte držadlo dlaňou s palcom smerom hore Držadlo ťahajte dovnútra pred telom, predlaktie majte paralélne s podlahou a lakeť pevne zapretý o bok Pomaly vracajte držadlo do východiskovej polohy Používané svaly Primárne: sval podlopatkový ( subscapularis ). Sekundárne: veľký prsný sval. Anatomický pohľad Dráha pohybu: Behom tohto… Čítať viac »